Sertifiseringer

Selecta ønsker å kunne tilby varierte og sunne produkter til alle våre kunder. Vi ønsker også at vårt utvalg skal ta hensyn til de som produserer våre produkter og omgivelsene. Derfor forsøker vi å sikre at større deler av vårt produktsortiment er sertifisert. 

Her kan du lese mer om betydningen av de ulike sertifiseringene

 

   

Fairtrade er en internasjonal merkeordning som sikrer bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i fattige land slik at det over tid blir mulig å investere i produksjon, lokalsamfunn og en bærekraftig framtid. Fairtrade-systemet er bygget opp rundt et sett internasjonale standarder for organisering i kooperativer, trygge arbeidsforhold, arbeiderrettigheter og bærekraftig råvarebetaling. Fairtrade jobber for å bekjempe fattigdom og barnearbeid. 

   

Euro Leaf. EU sin merking av økologiske produkter. Kjemiske sprøytemidler og genmodifiserte organismer kan ikke brukes. Merkets miljøkrav er basert på EU sitt direktiv om økologisk landbruk. Merkingen er obligatorisk fra 1. juli 2010 og gjelder alle ferdigpakkede økologiske produkter som produseres innen EU og som oppfyller de krav de har til merking. Etiketten viser at 95 prosent av ingrediensene er sertifisert økologisk.

   

Rainforest Alliance er en internasjonal organisasjon, grunnlagt i USA i 1987. Rainforest Alliance jobber for å bevare det biologiske mangfoldet og skape bærekraftig livsgrunnlag. Dette  gjøres gjennom å sette kriterier for leverandører på forretningspraksis, lønnsnivå, arbeidsforhold, landbruksmetoder og forbrukeratferd. Sertifiserte leverandører må produsere råvarer under både verdige og miljøvennlige forhold. Og gårdene blir kontrollert av organisasjonen regelmessig. Målet for sertifiseringen er å jobbe mot avskoging og miljøødeleggelser i utsatte områder.